SCROLL OMLAAG

wordt het eindproduct wederom doorgetest.” In het team is er een verdeling van collega’s die veel in het lab werken en collega’s die meer op kantoor zitten. Die laatste groep houdt zich bezig met de vrijgave van de producten en andere belangrijke zaken die de afdeling draaiende houden.

 

 

analyseren en vervolgens de vrijgave van de producten.” Pas na grondig testen worden de meststoffen vrijgegeven en mogen de producten naar de klant. 

Eigenlijk is de Senior Analyst QA betrokken bij het hele productieproces van de meststoffen. Paul: “We testen de producten van begin tot eind. De grondstoffen worden gecontroleerd bij binnenkomst en worden zowel fysisch als chemisch doorgetest. Vervolgens, na het aanbrengen van de coating, 

Die consistente, hoge kwaliteit van ICL’s meststoffen hebben we onder andere te danken aan de strenge en grondige kwaliteitscontroles die elke dag opnieuw worden uitgevoerd. In het laboratorium in Heerlen (bij de fabriek), weet een team van analisten precies wat hen te doen staat. Paul: “De dag begint met een overleg met het team. Zijn er knelpunten? Wat zijn de bijzonderheden? Daarnaast doen we onze routinewerkzaamheden; monsters uitmengen, verdelen naar apparatuur, 

 

In de ICL fabriek in Heerlen worden hoogwaardige meststofproducten geproduceerd. De waarborging van kwaliteit is hier één van de belangrijkste pijlers en dat begint al bij de grondstoffen. 

Deze komen vaak uit eigen mijnen en voldoen aan de strengste normen. Gedurende het hele productieproces in de fabriek voert een team van professionals continu kwaliteitscontroles uit. We spraken Senior Analyst QA Paul Broeksmit. Voor hem is het waarborgen van topkwaliteit producten dagelijkse kost.

Classificatie 
van meststoffen

In het productieproces van grondstof naar meststof, worden constant kwaliteitscontroles gedaan. Geen enkele fase in het proces wordt overgeslagen. Alle meststoffen van ICL zijn geclassificeerd als EG-meststoffen. Dit betekent dat “de nutriënten op doeltreffende wijze geleverd moeten worden en dat ze geen schadelijke gevolgen mogen hebben voor de gezondheid van mens, dier of plant of voor het milieu. Daarnaast moet worden aangetoond dat de meststof is onderworpen aan relevante bemonsterings-, analyse- en beproevingsmethoden.”

De kwaliteitsborging eindigt niet in de fabriek. Ook in opslag, hantering en levering zorgt ICL ervoor dat de meststoffen de klant bereiken in de best mogelijke staat.

Van grondstof naar kwaliteitsproduct:

Laboratoriummedewerker

“We hebben in de afgelopen decennia heel veel kennis opgebouwd en producten ontwikkeld. Als team hebben we heel goed door wat voor soort producten we moeten maken en waartoe we instaat zijn. En dat zie je terug in de werking van onze producten. We zitten niet voor niets in het topsegment van de markt.”

Korte lijntjes met de productie

Een kijkje in het lab

De werkdag van een Senior Analyst QA

Waarom is de kwaliteit van meststoffen van belang?

De lab coördinator heeft veel contact met de collega’s in de fabriek, maar ook Paul zelf is nauw betrokken bij het productieproces. “Als er onduidelijkheden zijn, dan pak ik de telefoon. Bijvoorbeeld als ik informatie mis, zoals batchnummers of bepaalde output getallen, maar ook als we samples missen of meer samples nodig hebben. Mocht er twijfel zijn over een sample, dan bellen we meteen met bijvoorbeeld Coördinator Blending and Packaging Leo Bouwels. Hij en zijn team houden het hele productieproces bij, dus kunnen ze precies nagaan waar de sample vandaan komt.”

De productsamples die binnenkomen in het lab en geproduceerd zijn in de fabriek, moeten eerst uitkuren. Dit duurt zo’n 8 uur. Daarna kan er eigenlijk pas getest worden. Paul: “Er is veel kennis nodig van de apparatuur die we gebruiken. Niet alleen hoe de machines bestuurd moeten worden, maar als er iets met de apparatuur aan de hand is, moeten we ook weten hoe we dit oplossen.”

Er zijn verschillende testen die Paul en zijn team dagelijks tot regelmatig uitvoeren om de kwaliteit van ICL’s meststoffen te waarborgen. Zo wordt het volledige afgiftepatroon van de meststoffen gecontroleerd om zeker te weten dat de gecoate korrels niet beschadigd zijn. Zelfs de zakken, pallets en de plaatsing van de zakken op de pallet worden door het team van Paul gecontroleerd. 

Een goede kwaliteit meststof doet wat je van het product verwacht en zorgt voor consistente prestaties van planten. Of het nu gaat om gewassen in het veld, de snelste green op de golfbaan of uniforme potplanten bij de kweker; een hoge kwaliteit meststof zorgt ervoor dat je er zeker van kunt zijn dat de meststof precies doet wat het belooft. Daarom is de waarborging van kwaliteit zo belangrijk voor ICL en hebben we controle over het hele productieproces van grondstoffen tot de uiteindelijke voedingsoplossingen voor de planten.

Top plantprestaties beginnen hier

De lab coördinator heeft veel contact met de collega’s in de fabriek, maar ook Paul zelf is nauw betrokken bij het productieproces. “Als er onduidelijkheden zijn, dan pak ik de telefoon. Bijvoorbeeld als ik informatie mis, zoals batchnummers of bepaalde output getallen, maar ook als we samples missen of meer samples nodig hebben. Mocht er twijfel zijn over een sample, dan bellen we meteen met bijvoorbeeld Coördinator Blending and Packaging Leo Bouwels. Hij en zijn team houden het hele productieproces bij, dus kunnen ze precies nagaan waar de sample vandaan komt.”

Korte lijntjes met de productie

De productsamples die binnenkomen in het lab en geproduceerd zijn in de fabriek, moeten eerst uitkuren. Dit duurt zo’n 8 uur. Daarna kan er eigenlijk pas getest worden. Paul: “Er is veel kennis nodig van de apparatuur die we gebruiken. Niet alleen hoe de machines bestuurd moeten worden, maar als er iets met de apparatuur aan de hand is, moeten we ook weten hoe we dit oplossen.”

Er zijn verschillende testen die Paul en zijn team dagelijks tot regelmatig uitvoeren om de kwaliteit van ICL’s meststoffen te waarborgen. Zo wordt het volledige afgiftepatroon van de meststoffen gecontroleerd om zeker te weten dat de gecoate korrels niet beschadigd zijn. Zelfs de zakken, pallets en de plaatsing van de zakken op de pallet worden door het team van Paul gecontroleerd. 

Een kijkje in het lab

In het productieproces van grondstof naar meststof, worden constant kwaliteitscontroles gedaan. Geen enkele fase in het proces wordt overgeslagen. Alle meststoffen van ICL zijn geclassificeerd als EG-meststoffen. Dit betekent dat “de nutriënten op doeltreffende wijze geleverd moeten worden en dat ze geen schadelijke gevolgen mogen hebben voor de gezondheid van mens, dier of plant of voor het milieu. Daarnaast moet worden aangetoond dat de meststof is onderworpen aan relevante bemonsterings-, analyse- en beproevingsmethoden.”

De kwaliteitsborging eindigt niet in de fabriek. Ook in opslag, hantering en levering zorgt ICL ervoor dat de meststoffen de klant bereiken in de best mogelijke staat.

Classificatie 
van meststoffen

ICL can ensure a consistent, high quality fertilizer product thanks to strict control checks and thorough testing throughout the entire production process. ICL has a team of expert analysts at their laboratory located at the manufacture in Heerlen. Paul: “The day begins with a team meeting. Afterwards, we start with our daily routine tasks: weigh the samples, send them to the relevant testing equipment, analyze them, and then approve and release the products.” The 

fertilizers are only released once thorough testing has taken place. Only then can the products go to the customer. 


The Senior QA Analyst is involved in the whole fertilizer production process. Paul: “We test the products from start to finish. The raw materials are checked upon arrival and are tested both chemically and physically. Then, after applying a coating, we conduct further checks on the end product.”


The team is divided into those who work in the lab and those who work mainly in the office. In the office, our colleagues are involved in releasing products as well as other important operational duties.

 

De werkdag van een Senior Analyst QA

Een goede kwaliteit meststof doet wat je van het product verwacht en zorgt voor consistente prestaties van planten. Of het nu gaat om gewassen in het veld, de snelste green op de golfbaan of uniforme potplanten bij de kweker; een hoge kwaliteit meststof zorgt ervoor dat je er zeker van kunt zijn dat de meststof precies doet wat het belooft. Daarom is de waarborging van kwaliteit zo belangrijk voor ICL en hebben we controle over het hele productieproces van grondstoffen tot de uiteindelijke voedingsoplossingen voor de planten.

Waarom is de kwaliteit van meststoffen van belang?

 

In de ICL fabriek in Heerlen worden hoogwaardige meststofproducten geproduceerd. De waarborging van kwaliteit is hier één van de belangrijkste pijlers en dat begint al bij de grondstoffen. 

Deze komen vaak uit eigen mijnen en voldoen aan de strengste normen. Gedurende het hele productieproces in de fabriek voert een team van professionals continu kwaliteitscontroles uit. We spraken Senior Analyst QA Paul Broeksmit. Voor hem is het waarborgen van topkwaliteit producten dagelijkse kost.

Van grondstof naar kwaliteitsproduct:

Laboratoriummedewerker

Top plantprestaties beginnen hier