Budapeszt 

Przewiń w dół

Budapeszt ma duże ambicje, jeśli chodzi o bycie zielonym miastem. Planowane jest zwiększenie zielonych powierzchni z 6 mna mieszkańca w 2019 roku do 7 mna mieszkańca w 2030 roku. Oznacza to przyrost terenów zieleni z 999 ha do 1225 ha (+226 ha). Według władz miasta zielone przestrzenie mają fundamentalne znaczenie dla zdrowia psychicznego i fizycznego mieszkańców.  

Każdy, kto kiedykolwiek był w Budapeszcie, zna piękne, zielone wyspy (‘Szigets’) na dostojnym Dunaju. 

„Inicjatywa jest wspierana przez Unię Europejską i koncentruje się na kilku istotnych tematach”.


utrzymanie wysokiej jakości istniejącej zielonej infrastruktury;

przystosowanie zarządzania terenami zieleni do zmian klimatu, szczególnie w zakresie ekstremalnych suszy i gwałtownych, intensywnych opadów;

zwiększenie bioróżnorodności w mieście, dzięki nowemu, bardziej „przyrodniczemu” podejściu do zarządzania zielenią;

zaangażowanie mieszkańców Budapesztu w planowane inwestycje i codzienne zarządzanie terenami zieleni;

usprawnienie zarządzania zieloną przestrzenią miasta dzięki nowym technologiom.

Odpowiedzialność za zarządzanie terenami zieleni i ich rozbudową jest podzielona w Budapeszcie pomiędzy Radę Miasta, gminy powiatowe i państwo węgierskie. 

Ogólne cele to:

cele

BudapestBrand/Bartha Dorka

BudapestBrand/Bartha Dorka

Budapeszt dąży do usprawnienia współpracy pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi organizacjami. Chce również ściśle działać z mieszkańcami i lokalnymi przedsiębiorcami, żeby osiągnąć nowy poziom współpracy, delegowania uprawnień i kontroli obywatelskiej. Przykładem takich działań jest nowy protokół konsultacji społecznych projektów dotyczących rozwoju zielonej infrastruktury, których wartość przekracza 100 milionów HUF. Sándor Bardóczi, główny architekt krajobrazu miasta, mówi, że „Świadomość ekologiczna mieszkańców miasta ma kolosalny wpływ na to, czy Budapeszt będzie bardziej zielony i przyjemniejszy do życia”.

Zielone miasta 

Budapeszt 

Budapeszt dąży do usprawnienia współpracy pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi organizacjami. Chce również ściśle działać z mieszkańcami i lokalnymi przedsiębiorcami, żeby osiągnąć nowy poziom współpracy, delegowania uprawnień i kontroli obywatelskiej. Przykładem takich działań jest nowy protokół konsultacji społecznych projektów dotyczących rozwoju zielonej infrastruktury, których wartość przekracza 100 milionów HUF. Sándor Bardóczi, główny architekt krajobrazu miasta, mówi, że „Świadomość ekologiczna mieszkańców miasta ma kolosalny wpływ na to, czy Budapeszt będzie bardziej zielony i przyjemniejszy do życia”.


utrzymanie wysokiej jakości istniejącej zielonej infrastruktury;

przystosowanie zarządzania terenami zieleni do zmian klimatu, szczególnie w zakresie ekstremalnych suszy i gwałtownych, intensywnych opadów;

zwiększenie bioróżnorodności w mieście, dzięki nowemu, bardziej „przyrodniczemu” podejściu do zarządzania zielenią;

zaangażowanie mieszkańców Budapesztu w planowane inwestycje i codzienne zarządzanie terenami zieleni;

usprawnienie zarządzania zieloną przestrzenią miasta dzięki nowym technologiom.

Odpowiedzialność za zarządzanie terenami zieleni i ich rozbudową jest podzielona w Budapeszcie pomiędzy Radę Miasta, gminy powiatowe i państwo węgierskie. 

Ogólne cele to:

cele

BudapestBrand/Bartha Dorka

Budapeszt ma duże ambicje, jeśli chodzi o bycie zielonym miastem. Planowane jest zwiększenie zielonych powierzchni z 6 mna mieszkańca w 2019 roku do 7 mna mieszkańca w 2030 roku. Oznacza to przyrost terenów zieleni z 999 ha do 1225 ha (+226 ha). Według władz miasta zielone przestrzenie mają fundamentalne znaczenie dla zdrowia psychicznego i fizycznego mieszkańców.  

Każdy, kto kiedykolwiek był w Budapeszcie, zna piękne, zielone wyspy (‘Szigets’) na dostojnym Dunaju. 

Budapeszt 

Zielone miasta