Warszawa

Agnieszka Żukowska

Naszym przewodnikiem po najważniejszych projektach i zmianach w Warszawie jest Kamila Nowocin, Zastępca Dyrektora ds. Utrzymania Terenów Zieleni w Zarządzie Zieleni m. st. Warszawy. Największym i najważniejszym projektem było przywrócenie Wisły miastu i mieszkańcom.  

 

Prawy brzeg rzeki ma  dziki, ale nieco ucywilizowany charakter, i naturalną roślinność. Jest zlokalizowany na terenie Natura 2000. Prace nad budową ścieżki wzdłuż brzegu rozpoczęły się w 2007 roku. Obecnie trasa ma długość 21 km i korzystają z niej spacerowicze, biegacze i rowerzyści. Utwardzona mineralna nawierzchnia jest wygodna dla mieszkańców i jednocześnie przepuszcza wodę, a ławki i place zabaw są wykonane z naturalnych materiałów. To miejsce w Warszawie, w którym można spotkać czaple, siewki, bobry, a nawet dziki. Jest to jedyny taki obiekt w Europie, a być może także na świecie. Wyzwania związane z tym projektem to: utrzymanie naturalnego charakteru miejsca, szacunek dla przyrody, ochrona naturalnych siedlisk, ale także dostosowanie infrastruktury do potencjalnych zalań (jest to teren zalewowy, a wysoki stan Wisły lub powódź zdarzają się co kilka lat).  


W 2008 roku rozpoczęła się budowa bulwarów na lewym brzegu Wisły. Prace trwały prawie 10 lat, ale uzyskano doskonałe połączenie natury i funkcjonalności tego miejsca z deptakiem. Dzięki temu rzeka, oddzielona od miasta szeroką, 6-pasmową ulicą, wróciła do Warszawy i stała się jednym z najbardziej popularnych miejsc rekreacji mieszkańców.

Park Golędzinów – następny etap prac na prawym brzegu Wisły na terenie łąk zalewowych, które, dzięki specjalnym kładkom, staną się bardziej dostępne dla mieszkańców;

Pole Mokotowskie – czyli obszar około 70 ha, wzbogacony o ponad 50 drzew, 6 tys. krzewów, 17 tys. bylin i niemal 1,5 ha łąk; 

Kopiec Powstania Warszawskiego – powstał po II Wojnie Światowej z gruzów zburzonego miasta. Wkrótce zyska miejsca pamięci i rekreacji. Stanie się obszarem, na którym spotkają się historia oraz potrzeby współczesnych mieszkańców z poszanowaniem dla przyrody. Pojawi się kilkaset drzew parkowych, ponad 8 tys. roślin leśnych, budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy.

Kamila Nowocin: „Mieszkańcy chcą mieć kontakt z naturą, dlatego zmieniamy zasady pielęgnacji zieleni w mieście, staramy się utrzymać naturalny charakter wybranych miejsc i wprowadzamy odrobinę «bałaganu», który służy ptakom, owadom i małym ssakom. Otwieramy miasto na naturę i pozwalamy się jej rządzić własnymi prawami”.

Na kolejne lata zaplanowane są inne, ciekawe projekty w różnych miejscach Warszawy:

Przyszłość 

Green Cities

Warszawa

W stolicy Polski zielone inicjatywy rozwijane są od ponad 20 lat. Ich celem jest zazielenienie miasta i uczynienie go bardziej przyjaznym dla mieszkańców. W 2016 roku powołano do życia Zarząd Zieleni m. st. Warszawy, którego celem jest zintegrowanie zarządzania zielenią w stolicy. 

Przewiń w dół

Park Golędzinów – następny etap prac na prawym brzegu Wisły na terenie łąk zalewowych, które, dzięki specjalnym kładkom, staną się bardziej dostępne dla mieszkańców;

Pole Mokotowskie – czyli obszar około 70 ha, wzbogacony o ponad 50 drzew, 6 tys. krzewów, 17 tys. bylin i niemal 1,5 ha łąk; 

Kopiec Powstania Warszawskiego – powstał po II Wojnie Światowej z gruzów zburzonego miasta. Wkrótce zyska miejsca pamięci i rekreacji. Stanie się obszarem, na którym spotkają się historia oraz potrzeby współczesnych mieszkańców z poszanowaniem dla przyrody. Pojawi się kilkaset drzew parkowych, ponad 8 tys. roślin leśnych, budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy.

Kamila Nowocin: „Mieszkańcy chcą mieć kontakt z naturą, dlatego zmieniamy zasady pielęgnacji zieleni w mieście, staramy się utrzymać naturalny charakter wybranych miejsc i wprowadzamy odrobinę «bałaganu», który służy ptakom, owadom i małym ssakom. Otwieramy miasto na naturę i pozwalamy się jej rządzić własnymi prawami”.

Na kolejne lata zaplanowane są inne, ciekawe projekty w różnych miejscach Warszawy:

Przyszłość 

Naszym przewodnikiem po najważniejszych projektach i zmianach w Warszawie jest Kamila Nowocin, Zastępca Dyrektora ds. Utrzymania Terenów Zieleni w Zarządzie Zieleni m. st. Warszawy. Największym i najważniejszym projektem było przywrócenie Wisły miastu i mieszkańcom.  

 

Prawy brzeg rzeki ma  dziki, ale nieco ucywilizowany charakter, i naturalną roślinność. Jest zlokalizowany na terenie Natura 2000. Prace nad budową ścieżki wzdłuż brzegu rozpoczęły się w 2007 roku. Obecnie trasa ma długość 21 km i korzystają z niej spacerowicze, biegacze i rowerzyści. Utwardzona mineralna nawierzchnia jest wygodna dla mieszkańców i jednocześnie przepuszcza wodę, a ławki i place zabaw są wykonane z naturalnych materiałów. To miejsce w Warszawie, w którym można spotkać czaple, siewki, bobry, a nawet dziki. Jest to jedyny taki obiekt w Europie, a być może także na świecie. Wyzwania związane z tym projektem to: utrzymanie naturalnego charakteru miejsca, szacunek dla przyrody, ochrona naturalnych siedlisk, ale także dostosowanie infrastruktury do potencjalnych zalań (jest to teren zalewowy, a wysoki stan Wisły lub powódź zdarzają się co kilka lat).  


W 2008 roku rozpoczęła się budowa bulwarów na lewym brzegu Wisły. Prace trwały prawie 10 lat, ale uzyskano doskonałe połączenie natury i funkcjonalności tego miejsca z deptakiem. Dzięki temu rzeka, oddzielona od miasta szeroką, 6-pasmową ulicą, wróciła do Warszawy i stała się jednym z najbardziej popularnych miejsc rekreacji mieszkańców.

Agnieszka Żukowska

W stolicy Polski zielone inicjatywy rozwijane są od ponad 20 lat. Ich celem jest zazielenienie miasta i uczynienie go bardziej przyjaznym dla mieszkańców. W 2016 roku powołano do życia Zarząd Zieleni m. st. Warszawy, którego celem jest zintegrowanie zarządzania zielenią w stolicy. 

Warszawa

Green Cities