Budapeşte

Aşağıya Kaydır

Budapeşte'nin yeşil bir kent olma konusunda büyük hedefleri var: 2019 yılında kişi başına 6m² olan yeşil alan miktarını 2030 yılında kişi başına 7m²'ye çıkarmak istiyorlar. Bu da toplamda yeşil alanların 999 hektardan 1225 hektara (+226 hektar) çıkması anlamına geliyor. Budapeşte Belediyesine göre, kentin yeşil alanları ve yeşil altyapısı, kent sakinlerinin fiziksel ve zihinsel refahı için temel öneme sahiptir.

Budapeşte'ye gitmiş olan herkes Tuna Nehrinin güzel yeşil adalarını ("Szigets") bilir. 

“Girişim Avrupa Birliği tarafından destekleniyor ve çeşitli temalara odaklanıyor.


Mevcut yeşil altyapının yüksek kalitede bakımı;

Yeşil alanların yönetiminin aşırı kuraklık ve yoğun yağışlar gibi iklim değişikliğinin etkilerine uyarlanması;

Yeni, doğa temelli yönetim yaklaşımlarıyla kentin yeşil alanlarındaki biyolojik çeşitliliğin artırılması;

Budapeşte sakinlerinin hem planlanan gelişmelere hem de yeşil alanların gündelik yönetimine katılımının sağlanması;

Yeni BT teknolojileri ile yeşil alan yönetiminin daha verimli hale getirilmesi.

Budapeşte'nin yeşil altyapısını yönetme ve geliştirme görevi Budapeşte Kent Konseyi, ilçe belediyeleri ve Macaristan Devleti gibi çeşitli aktörler arasında paylaştırılmış. Genel hedefler şunlar:

hedefler

BudapestBrand/Bartha Dorka

BudapestBrand/Bartha Dorka

Budapeşte, ilgili kuruluşlar arasında daha iyi bir işbirliği hedefliyor ve yeni işbirliği, yetki devri ve yurttaş kontrolü seviyelerine ulaşmak için bölge sakinleri ve işletmelerle yakın işbirlikleri gerçekleştirmek istiyor. Buna örnek olarak kentin, değeri 100 milyon HUF'un üzerinde olan yeşil altyapı geliştirme projeleri için yeni bir kamu istişare protokolü getirmiş olması verilebilir. Budapeşte'nin Baş Peyzaj Mimarı Sándor Bardóczi bu konuda, "Budapeşte'yi daha yeşil ve yaşanabilir kılmak için kent sakinlerinin çevre bilinci çok önemli” diyor.

Green Cities

Budapeşte

Budapeşte, ilgili kuruluşlar arasında daha iyi bir işbirliği hedefliyor ve yeni işbirliği, yetki devri ve yurttaş kontrolü seviyelerine ulaşmak için bölge sakinleri ve işletmelerle yakın işbirlikleri gerçekleştirmek istiyor. Buna örnek olarak kentin, değeri 100 milyon HUF'un üzerinde olan yeşil altyapı geliştirme projeleri için yeni bir kamu istişare protokolü getirmiş olması verilebilir. Budapeşte'nin Baş Peyzaj Mimarı Sándor Bardóczi bu konuda, "Budapeşte'yi daha yeşil ve yaşanabilir kılmak için kent sakinlerinin çevre bilinci çok önemli” diyor.


Mevcut yeşil altyapının yüksek kalitede bakımı;

Yeşil alanların yönetiminin aşırı kuraklık ve yoğun yağışlar gibi iklim değişikliğinin etkilerine uyarlanması;

Yeni, doğa temelli yönetim yaklaşımlarıyla kentin yeşil alanlarındaki biyolojik çeşitliliğin artırılması;

Budapeşte sakinlerinin hem planlanan gelişmelere hem de yeşil alanların gündelik yönetimine katılımının sağlanması;

Yeni BT teknolojileri ile yeşil alan yönetiminin daha verimli hale getirilmesi.

Budapeşte'nin yeşil altyapısını yönetme ve geliştirme görevi Budapeşte Kent Konseyi, ilçe belediyeleri ve Macaristan Devleti gibi çeşitli aktörler arasında paylaştırılmış. Genel hedefler şunlar:

hedefler

BudapestBrand/Bartha Dorka

Budapeşte'nin yeşil bir kent olma konusunda büyük hedefleri var: 2019 yılında kişi başına 6m² olan yeşil alan miktarını 2030 yılında kişi başına 7m²'ye çıkarmak istiyorlar. Bu da toplamda yeşil alanların 999 hektardan 1225 hektara (+226 hektar) çıkması anlamına geliyor. Budapeşte Belediyesine göre, kentin yeşil alanları ve yeşil altyapısı, kent sakinlerinin fiziksel ve zihinsel refahı için temel öneme sahiptir.

Budapeşte'ye gitmiş olan herkes Tuna Nehrinin güzel yeşil adalarını ("Szigets") bilir. 

Budapeşte

Green Cities