עם רגליים על הקרקע

ב-Green Times לוקטו בסרטון אחד הפיתוחים העדכניים ביותר בתחום של מדיית גידול. מהם האתגרים שניצבים בפני ענף מדיית הגידול וכיצד נמצא מענה לשאלות של מְגדלים בתחום הקיימות? הבה נבחן את העתיד של מצעי גידול (סובסטרטים) עם יצרן של אדמת שתילה.

עם רגליים על הקרקע

ב-Green Times לוקטו בסרטון אחד הפיתוחים העדכניים ביותר בתחום של מדיית גידול. מהם האתגרים שניצבים בפני ענף מדיית הגידול וכיצד נמצא מענה לשאלות של מְגדלים בתחום הקיימות? הבה נבחן את העתיד של מצעי גידול (סובסטרטים) עם יצרן של אדמת שתילה.

Contact us

Questions about The Green Times? Or suggestions for the next edition? Send us a message
Please enter your name
Please enter a correct e-mail address
Please enter a comment
Thank you! Your message has been sent.
Something went wrong while submitting the form. Try again.

Share

Forward this page by e-mail or share it directly on social media.

Search

Search for keywords in this edition of The Green Times.
Minimal length to search is 3 characters