The Green Times

גיליון מס' 2: הדור הבא

The 

Green 

Times 

תוכן העניינים

New image (copy)
cover.jpg

The 
Green Times

גיליון מס' 2: הדור הבא

גלול מטה

The 

Green 

Times 

תוכן העניינים

משפחה זה הכי חשוב, ובעסקים האלה, דור חדש מתגייס כדי לקדם את העסק המשפחתי לרמה חדשה.

מבוא

01

הדור הבא של עולם הגינון מוכן לכבוש את העולם. או לשפר אותו, אם תשאלו אותם.

בואו להכיר את הדור הבא של מקצוע הגינון

"צריך להתכונן לעתיד"

איך אבא ובן מנהלים משתלה חדשנית, בשילוב של כישורים מסורתיים עם טכנולוגיה מודרנית.

 עולם של נשים
 

נא להכיר: Kitty, אחת מחמישה מגדלים של נרינות בהולנד. איך זה להיות אישה בגינון?

06

"תמיד יהיה מקום לחדשנות"

מבט מהיר במעבדה הירוקה האמיתית של אוסמוקוט, עם Frank, מדען מ-ICL.

עניין משפחתי