Toekomstbestendige

maatregelen

die u nu al kunt toepassen

Waarom wachten tot morgen als u vandaag al het verschil kunt maken? In deze editie van The Green Times geven vier experts uit heel Europa u tips die u nu al kunt toepassen om duurzamer en toekomstbestendig te kweken. Stof tot nadenken!

Dr. Gianluigi Nario – Expert op het gebied van stikstof- en meststoffengebruik (IT)

Heinrich Beltz, onderzoekscentrum Bad Zwischenahn (DE)

De laatste jaren zijn de zomers droger dan normaal, terwijl de neerslag extremer is. Dat maakt het extra belangrijk om goed voor uw water te zorgen. Waterkwaliteit, waterverdeling en afwatering zijn essentieel voor een toekomstbestendige kwekerij.

Wat kunt u doen? Vang water op en zorg voor goede waterputten. In sommige gevallen betekent dat dat u uw putten moet vervangen, bijvoorbeeld als u met putten werkt die niet goed genoeg zijn omdat ze te veel chloride bevatten. Soms kan de afwatering van uw substraat worden verbeterd door deels of volledig over te gaan op houtvezel of kokos. Ook door te investeren in uw containervelden, bijvoorbeeld door een lavabed te implementeren of zeer vlakke containervelden aan te leggen met een goede waterafvoer, kunt u uw waterhuishouding verbeteren.

ZORG GOED VOOR UW WATER

2

De laatste tijd heeft iedereen in de groensector het over drones en datadetectie. Er zijn echter ook minder futuristische manieren om uw teeltpraktijken nu al te verbeteren. Om te beginnen moet u weten wat u doet.

We kennen allemaal het gezegde ‘meten is weten’. Begin dus met meten! Er zijn twee factoren die cruciaal zijn voor een goede plantengroei: irrigatie en voeding. Beide zijn eenvoudig te meten zonder dat er dure instrumenten aan te pas komen. Weet u hoeveel mm/m2 water u geeft en wanneer u moet bewateren? Kunt u anticiperen op neerslagpieken? Neemt u monsters van de potgrond die u gebruikt om het voedingsstoffengehalte te bepalen?

Door op regelmatige basis gegevens te verzamelen, ontdekt u patronen en krijgt u waardevolle inzichten. Op die manier kunt u de irrigatie en voeding al aanpassen voordat er problemen ontstaan. Maar daarvoor moet u dus eerst data verzamelen. Waar wacht u nog op?

WEET WAT U DOET: VERZAMEL DATA

3

Johan van den Broek, Delphy – Worldwide Expertise for Food and Flowers (NL)

Veenvrij telen is een hot topic, voornamelijk vanwege de toenemende politieke en maatschappelijke druk. Het is een goed idee om u eerst te focussen op veenvrij telen op de korte termijn. Groeimedia bevatten steeds vaker alternatieve bestanddelen, zoals kokos, bast of houtvezel. Als kweker moet u leren omgaan met deze alternatieven en de bemesting en irrigatie van uw planten hierop aanpassen.

En u hoeft echt het wiel niet opnieuw uit te vinden. De grootste producent van boomkwekerijgewassen ter wereld, Monrovia (USA), geeft het goede voorbeeld. Zij gebruiken al jaren bast en houtvezel omdat er lokaal geen veen beschikbaar is en het erg duur is om het te importeren vanuit Canada en Europa. Zij hebben ook moeten leren omgaan met deze groeimedia. Ze gebruiken alleen veen voor speciale gewassen zoals rododendron of voor opkweek. Als zij het kunnen, kunt u het ook!

VERDIEP U IN VEENGEREDUCEERDE ALTERNATIEVEN

4

Heinrich Lösing, Versuchs- und Beratungsring Baumschule (DE)

Zoals de meeste kwekers weten, moeten we allemaal ons steentje bijdragen om het stikstofgehalte in het irrigatiewater te verlagen. Specifiek voor boomkwekerijgewassen en potplanten is het heel belangrijk om de nitraten goed in de gaten te houden. Uit onderzoek blijkt dat niet de nitraten zelf, maar het resultaat van het oxidatieproces, nitriet, in grote hoeveelheden mogelijk kankerverwekkend is voor de mens. Het is dus heel belangrijk om het nitraatgehalte in het water onder controle te houden.

Hiervoor kunt u zich concentreren op verschillende productiefactoren. U kunt natuurlijk minder meststoffen toedienen, maar een modernere aanpak is om gecontroleerd vrijkomende meststoffen toe te dienen die de stikstof en de andere voedingsstoffen geleidelijk afgeven. Zo kunnen de planten de stikstof opnemen die ze nodig hebben en worden stikstofoverschotten en uitspoeling voorkomen.

VERLAAG HET NITRAATGEHALTE MET GECONTROLEERD VRIJKOMENDE MESTSTOFFEN

1

SCROLL NAAR BENEDEN

Toekomst-bestendige

maatregelen

die u nu al kunt toepassen

Waarom wachten tot morgen als u vandaag al het verschil kunt maken? In deze editie van The Green Times geven vier experts uit heel Europa u tips die u nu al kunt toepassen om duurzamer en toekomstbestendig te kweken. Stof tot nadenken!

Zoals de meeste kwekers weten, moeten we allemaal ons steentje bijdragen om het stikstofgehalte in het irrigatiewater te verlagen. Specifiek voor boomkwekerijgewassen en potplanten is het heel belangrijk om de nitraten goed in de gaten te houden. Uit onderzoek blijkt dat niet de nitraten zelf, maar het resultaat van het oxidatieproces, nitriet, in grote hoeveelheden mogelijk kankerverwekkend is voor de mens. Het is dus heel belangrijk om het nitraatgehalte in het water onder controle te houden.

Hiervoor kunt u zich concentreren op verschillende productiefactoren. U kunt natuurlijk minder meststoffen toedienen, maar een modernere aanpak is om gecontroleerd vrijkomende meststoffen toe te dienen die de stikstof en de andere voedingsstoffen geleidelijk afgeven. Zo kunnen de planten de stikstof opnemen die ze nodig hebben en worden stikstofoverschotten en uitspoeling voorkomen.

VERLAAG HET NITRAATGEHALTE MET GECONTROLEERD VRIJKOMENDE MESTSTOFFEN

1

Dr. Gianluigi Nario – Expert op het gebied van stikstof- en meststoffengebruik (IT)

Heinrich Beltz, onderzoekscentrum Bad Zwischenahn (DE)

De laatste jaren zijn de zomers droger dan normaal, terwijl de neerslag extremer is. Dat maakt het extra belangrijk om goed voor uw water te zorgen. Waterkwaliteit, waterverdeling en afwatering zijn essentieel voor een toekomstbestendige kwekerij.

Wat kunt u doen? Vang water op en zorg voor goede waterputten. In sommige gevallen betekent dat dat u uw putten moet vervangen, bijvoorbeeld als u met putten werkt die niet goed genoeg zijn omdat ze te veel chloride bevatten. Soms kan de afwatering van uw substraat worden verbeterd door deels of volledig over te gaan op houtvezel of kokos. Ook door te investeren in uw containervelden, bijvoorbeeld door een lavabed te implementeren of zeer vlakke containervelden aan te leggen met een goede waterafvoer, kunt u uw waterhuishouding verbeteren.

ZORG GOED VOOR UW WATER

2

De laatste tijd heeft iedereen in de groensector het over drones en datadetectie. Er zijn echter ook minder futuristische manieren om uw teeltpraktijken nu al te verbeteren. Om te beginnen moet u weten wat u doet.

We kennen allemaal het gezegde ‘meten is weten’. Begin dus met meten! Er zijn twee factoren die cruciaal zijn voor een goede plantengroei: irrigatie en voeding. Beide zijn eenvoudig te meten zonder dat er dure instrumenten aan te pas komen. Weet u hoeveel mm/m2 water u geeft en wanneer u moet bewateren? Kunt u anticiperen op neerslagpieken? Neemt u monsters van de potgrond die u gebruikt om het voedingsstoffengehalte te bepalen?

Door op regelmatige basis gegevens te verzamelen, ontdekt u patronen en krijgt u waardevolle inzichten. Op die manier kunt u de irrigatie en voeding al aanpassen voordat er problemen ontstaan. Maar daarvoor moet u dus eerst data verzamelen. Waar wacht u nog op?

WEET WAT U DOET: VERZAMEL DATA

3

Johan van den Broek, Delphy – Worldwide Expertise for Food and Flowers (NL)

Veenvrij telen is een hot topic, voornamelijk vanwege de toenemende politieke en maatschappelijke druk. Het is een goed idee om u eerst te focussen op veenvrij telen op de korte termijn. Groeimedia bevatten steeds vaker alternatieve bestanddelen, zoals kokos, bast of houtvezel. Als kweker moet u leren omgaan met deze alternatieven en de bemesting en irrigatie van uw planten hierop aanpassen.

En u hoeft echt het wiel niet opnieuw uit te vinden. De grootste producent van boomkwekerijgewassen ter wereld, Monrovia (USA), geeft het goede voorbeeld. Zij gebruiken al jaren bast en houtvezel omdat er lokaal geen veen beschikbaar is en het erg duur is om het te importeren vanuit Canada en Europa. Zij hebben ook moeten leren omgaan met deze groeimedia. Ze gebruiken alleen veen voor speciale gewassen zoals rododendron of voor opkweek. Als zij het kunnen, kunt u het ook!

VERDIEP U IN VEENGEREDUCEERDE ALTERNATIEVEN

4

Heinrich Lösing, Versuchs- und Beratungsring Baumschule (DE)

SCROLL NAAR BENEDEN